Regulamin strony instapromo.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Serwis instapromo.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych
 • 2. 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma: . (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).
 • 3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 • 4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
 • 5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
 • 6. Regulamin dla partnerów jest dostępny po napisaniu wiadomości prywatnej.
 • 7. Serwis instapromo.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku zaniechań po stronie użytkownika.
 • 3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę instapromo.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
 • 4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania strony instapromo.pl
 • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
 • 3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.
 • 4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
 • 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
 • 6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 • 7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 • 8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy instapromo.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 • 9. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.
 • 10. Warunkiem poprawnie rozpoczętej kampanii jest podanie danych takich jak adres URL/nazwa potrzebna do rozpoczęcia realizacji.
 • 11. Profil/kanał/zdjęcie nie może być prywatne. Musi być publiczne i dostępne do polubienia/obserwowania/skomentowania.
 • 12. Dane takie jak login i hasło nigdy nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż zakupiona kampania.
 • 13. Administrator zastrzega sobie prawo do realizacji w czasie do 45 dni w przypadku dużych zamówień (10 000 bądź więcej).

IV. REKLAMACJE

 • 1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis instapromo.pl.
 • 2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu instapromo.pl
 • 3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
 • 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
 • 5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 • 6. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 50% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy instapromo.pl
 • 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień.
 • 8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi z 3% rabatem.
 • 9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom na konto bankowe lub paypal. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie instapromo.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
 • 10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność instapromo.pl i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.
 • 11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje instapromo.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.
 • 12. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email support@instapromo.pl nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.
 • 13. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
 • 14. instapromo.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
 • 15. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami instapromo.pl.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Zamawiając kampanię reklamową kupujący ma 14 dni na odstąpienie od umowy.
 • 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnym rozpoczęciu realizacji usługi zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • 3. Jednorazowe uzupełnienie polubień / obserwujących i subskrypcji przysługują jedynie w przypadku potwierdzonego spadku 95% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy instapromo.pl, oraz gdy liczba polubień / obserwujących i subskrypcji nie spadła poniżej liczby przed kampanią.
 • 4. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, którymi może być spowodowana utrata obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.
 • 5. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami instapromo.pl.